فرم درخواست انتقال وجه

درضمن متعهد می‌گردد:
۱- روش انجام و نرخ تسویه یا کارمزد حواله مجدد، قبل از واریز وجه حواله وارده باید مشخص شود.
۲- وجه این حواله مغایر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی نبوده و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران رعایت گردد.
۳- چنانچه براساس قوانین و مقررات بین‌المللی یا داخلی عدم پرداخت با تأخیر صورت می‌گیرد، مسئولیتی متوجه صرافی نمی‌باشد.
۴- حساب کارگزار معرفی شده برای دریافت مبلغ حواله وارده، دارای یک هفته اعتبار است.
۵- فروشنده وجه ارزی تأییدیه پرداخت جهت تسویه حساب یا انتقال مجدد حواله را به نام متقاضی ارائه می‌دهد.
۶- اینجانب/ شرکت، متعهد می‌گردد، مدارک و مستندات مورد نیاز صرافی را ارئه دهد.

captcha