سپرده های سرمایه‌گذاری بانک آینده

شرایط و مدارک لازم برای افتتاح حساب
اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده، یا حکم رشد آن‌ها از دادگاه صالحه صادر شده باشد، می‌توانند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت، وصایت یا قیومیت آنان باشند، این نوع حساب را افتتاح نمایند. افتتاح حساب بلند‌مدت برای اشخاص حقوقی به‌وسیله صاحبان امضاء مجاز، به شرط پیش بینی در اساسنامه و برای اتباع خارجی مقیم ایران که دارای گذرنامه و اجازه اقامت معتبر یا کارت شناسایی معتبر می‌باشند بلا‌مانع است. این حساب بر مبنای ضرایبی از مبالغ تعیین شده ( ۱۰۰،۰۰۰ ریال) به صورت چندین فقره در یکبرگ صادر میگردد. مبلغ سپرده‌گذاری شده در طول دوره سپرده‌گذاری قابل افزایش نبوده، ولی به شکل ضرایبی از مبالغ فوق قابل برداشت می‌باشد. این نوع سپرده‌ها به پدر، مادر و فرزندان قابل انتقال می‌باشند. در موعد سررسید، در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده‌گذار، برای دوره‌های بعدی متناوباً با شرایط روز تمدید، قابل تمدید می باشند.
نرخ سود و نحوه محاسبه آن
نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت یک‌ساله در حال حاضر ۱۵ درصد می‌باشد، که با نرخ علی‌الحساب محاسبه می گردد. سود علی‌الحساب ماهانه با استفاده از فرمول زیر محاسبه و هر ماه به حسابی که سپرده‌گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید. حداقل مدت زمان لازم جهت تعلق سود برای اولین بار یک ماه می‌باشد. نحوه محاسبه از طریق فرمول ذیل می باشد: سود علی الحساب ماهانه = (( مبلغ سپرده * نرخ * تعداد روزهای ماه ) / تعداد روزهای واقعی سال ) * ۱۰۰ لازم به ذکر است سود علی‌الحسابی که از فرمول فوق الذکر محاسبه می‌شود، هر ماه به حسابی که سپرده‌گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید. در صورت بسته شدن حساب پیش از موعد، ما‌به‌التفاوت سودهای علی‌الحساب پرداختی تا سودهای استحقاقی از مشتری اخذ و یا به مشتری پرداخت می‌شود. همچنین الصاق تمبر ۱۰،۰۰۰ ریالی به هزینه مشتری روی برگ قرارداد ضروری است.

به حسابی اطلاق می گردد که طی آن، مشتری به بانک حق وکالت با توکیل داده تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت مشاع به‌کار گرفته و منافع حاصله را مطابق آیین‌نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده‌گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق‌الوکاله پرداخت نماید. هر شخصی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی رسیده یا حکم رشد وی از دادگاه صالحه صادر شده باشد، می تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت، وصایت یا قیومیت او باشد، این نوع حساب را با حداقل مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ریال افتتاح نماید.

شرایط و مقررات مربوط به افتتاح حساب سپرده‌ سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ماه شمار
رعایت حداقل موجـودی ۱۰۰.۰۰۰ ریـال بعـد از افتتـاح حسـاب بـه مـدت یک مـاه، ضـروری اسـت؛ اما برای سـایر مـاه‌هـا در دوره سـپرده‌گـذاری ضـرورت نـدارد. لـذا فقـط در مـاه اول افتتـاح حسـاب، مشتریان به جهت دریافـت سـود مـورد انتظـار برابـر قـرارداد منعقـده، بایـد نگهداری موجودی حساب را در مدت زمان حداقل ۳۰ روزه رعایت نمایند.

نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی درحال حاضر ۸ درصد می‌باشد
به منظور احتساب سهم سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، با داشتن گردش عملیات مختلف، کمترین مانده حساب در ماه در نظر گرفته می‌شود؛ و سود متعلقه به سپرده در آن ماه را بر اساس فرمول زیر مشخص می‌نماید. سود علی الحساب ماهانه = ( کمترین مانده سپرده در ماه * نرخ سود * تعداد روزهای واقعی ماه ) / تعداد روزهای واقعی سال * ۱۰۰ نظر به اینکه کمترین مانده روزهای افتتاح و انسداد، صفر میباشد، لذا به روزهای مذکور سودی تعلق نمی‌گیرد.


حساب پس انداز «امید آینده» برای دانش آموزانی که در سنین ۷ تا ۱۸ سال می باشند، تعریف شده است. از طریق این خدمت بانکی که بر اساس ویژگی ها و خواسته های رو به گسترش دانش آموزان طراحی شده است؛ تمامی خدمات بانکی متناسب، قابل ارایه است.

ویژگی های منحصر به فرد این محصول بانکی، به لحاظ خدمت رسانی به گروه کودکان و نوجوانان، باعث شده تا این حساب، با حساسیت فراوان برای پوشش انتظارات رو به رشد و قابلیت های مترقی و متنوع خدمات بانکی در جهان، رو به گسترش باشد . بانک آینده در صدد است؛ با حضور در مقاطع تحصیلی پیش دبستانی و ابتدایی، ساده ترین مفاهیم بانکی و پس اندازی را، از طریق آموزش به این گروه از دانش آموزان، به صورت مبتدی و به زبان کودکانه توضیح و تشریح نماید.

همچنین برای گروه دبیرستانی ها نیز، با رعایت تسلسل مفاهیم، به تناسب گروه سنی این دانش آموزان، از طریق روش های مدرن آموزشی، مفاهیم علمی مربوط به علوم مالی و بانکی توضیح داده می شود. دانش آموزان عزیز که در گروه سنی ۷ تا ۱۸ سال می باشند، با اخذ هدیه ۱۰۰،۰۰۰ (یک صد هزار ( ریالی از سوی بانک آینده، دارای حساب رایگان بانکی خواهند شد، که گروه بالای ۱۵ سال نیز علاوه بر آن، کارت بانکی متصل به حساب را به طور رایگان دریافت خواهند نمود. حساب های امید آینده، هر ساله در جشنواره سراسری قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز که معمولاً در مهرماه هر سال برگزار میشود (مشروط به رعایت حد نصاب یا حداقل موجودی) و دارای جوایز نفیس و ارزنده می باشد، شرکت داده خواهند شد.

هدف مورد انتظار از این طرح، تجهیز منابع از عملیات بانکی دانش آموزان، به همراه حمایت های مالی بانک برای افزایش توانمندی های آموزشی و پرورشی است. اولویت در برخورداری از تسهیلات قرض الحسنه، کمک هزینه تحصیلی به همراه حمایت های همه جانبه بانک از برنامه های دانش افزایی آموزشی در جهت هوشمندسازی مدارس، مسابقات المپیادی یا اختراعات، آماده سازی برای کنکورهای علمی و دانشگاهی، کارآفرینی و مسابقات علمی و فنی، بنیادها یا تشکل های دانش آموزی و در نهایت کسب تجربه برای ورود به دانشگاه یا بازار کار و نظایر آن جزء اولویت های کاری این طرح یا خدمت بانکی است.

دانش آموزان گرامی می توانند؛ چنان چه سن شان بیشتر از ۱۲ سال است، با در دست داشتن مدارک شناسایی و کارت دانش آموزی به یکی از شعب بانک آینده در سراسر کشور مراجعه نموده و با تکمیل فرم ها، نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.

حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به حسابی اطلاق میشود که صاحب آنبه قصد تعاون عمومی و کمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی و برخورداری از انواع خدمات بانکی نزد بانک افتتاح می‌نماید. به موجودی این حساب‌ها هیچ‌گونه سودی تعلق نمی‌گیرد، لیکن صاحبان حساب‌ها می‌توانند از هزاران جایزه ارزنده قرعه‌کشی این حساب‌ها بهره‌مند شوند.

مدارک مورد نیاز:
ارائه اصل کارت شناسایی ملی، شناسنامه
تکمیل مشخصات و ثبت امضا در حضور مسئول ذیربط

شرایط و مقررات عمومی:
شخص حقیقی و یا حقوقی با رعایت مقررات قانونی می‌تواند در هریک از واحدهای بانک آینده به نام خود و یا اشخاص دیگر مبادرت به افتتاح سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز نماید. (در حال حاضر حداقل موجودی برای افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز ۱۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد)
اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی، کارت سبز و کارت آبی معتبر می‌توانند در قالب این سپرده افتتاح حساب نمایند. حق استفاده از موجودی حساب، حسب مورد با صاحب حساب یا نماینده قانونی او (ولی، وصی، قیم و یا وکیل) خواهد بود. افراد بالای ۱۵سال تمام می‌توانند (بدون ارائه حکم رشد) منحصراً به نام خود حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.
افراد بالای ۱۲ سال تمام میتوانند (بدون ارائه حکم رشد) منحصراً به نام خود حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز افتتاح نمایند، لیکن حق استفاده از موجودی این حساب با دارنده حساب پس از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام خواهد بود. مگر در موارد اضطراری، که با نظر ولی قهری و حضور طفل، مانده حساب قابل دریافت است. مادر قانوناً می‌تواند به نام فرزند صغیر خود حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نماید. حق استفاده از موجودی این حساب تا رسیدن طفل به سن ۱۸ سال تمام منحصراً با مادر است.
برای صغار، علاوه بر ولی ، وصی و قیم، هر شخص دیگری می‌تواند حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح، و وجوهی را به حساب مفتوحه واریز نماید. لیکن تا رسیدن صغیر به سن رشد و اثبات آن توسط دادگاه و یا تا رسیدن به سن ۱۸ سال تمام،‌ حق استفاده از موجودی حساب با قائم مقام قانونی وی و با ارائه مدرک مربوطه خواهد بود. مگر در مورد حساب‌های مخصوص که پس از حصول شرایط تعیین شده، برداشت امکان‌پذیر می‌باشد.
اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها به موجب مدارک قانونی و شرط پیش‌بینی در اساسنامه که مستلزم ارائه شرکت‌نامه، اساسنامه و آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضای مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد، می‌توانند حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نمایند.
چنانچه افتتاح کننده حساب کم سواد باشد، مهر و اثر انگشت او جانشین امضاء خواهد بود. ارائه دو قطعه آخرین عکس و نمونه مهر اسم این قبیل اشخاص جهت الصاق به دفترچه و کارت الزامی است. چنان‌چه شخصی برای دیگری حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نموده، و هنگام افتتاح حساب، برداشت از موجودی آن را برای مدت معینی و یا استفاده از آن را مقید به شروطی نماید (به این گونه حسابها، حساب مخصوص اطلاق میشود)، موجودی آن‌ها قبل از پایان موعد مقرر یا حصول شرایط مربوطه قابل استفاده و برداشت نخواهد بود.
در صورتی‌که صاحب حساب بیش از یک شخص باشد (حساب مشترک)، موجودی حساب به نسبت سهمی که در زمان افتتاح حساب از سوی صاحبان سهام تعیین می‌شود، متعلق به صاحب حساب می‌باشد، و آنان می‌توانند با تعیین نحوه برداشت در نمونه‌های مخصوص همین امر، حق استفاده از موجودی حساب را به یکدیگر تفویض نماید.
در صورت فوت صاحب حساب، وارث متوفی می‌تواند پس از تسلیم برگ انحصار وراثت و ارائه گواهینامه واریز مالیات بر ارث منوط به اینکه در گواهینامه مزبور شماره و مانده حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز متوفی ذکر گردیده باشد، موجودی را به قدرالسهم دریافت دارند.
شرایط شرکت در قرعه‌کشی و اعطای جوایز حداقل مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال به مدت سه ماه متوالی (۹۰ روز) میبایست در طول دوره مربوط به قرعه‌کشی در حساب مشتری حفظ شود. تکمیل موجودی در آخرین مهلت افتتاح حساب به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال برای مشتریانی که شرط بالا را دارا نمی‌باشند الزامی است. بدیهی است مبلغ مزبور به مدت سه ماه متوالی (۹۰ روز) می‌بایست در حساب مشتری حفظ شده و همچنین حساب در روز قرعه کشی مفتوح باشد.

شرایط و مدارک لازم برای افتتاح حساب
اهلیت متقاضی که عبارت است از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق و اعمال و اجرای آن، به عبارت دیگر عاقل، بالغ و رشید بوده، محجور نباشد و سن او ۱۸ سال شمسی تمام باشد. افتتاح حساب برای افراد کمتر از ۱۸ سال منوط به ارائه حكم رشد صادره از سوی مراجع ذیصلاح است.
درخواست كتبی متقاضی
ارائه کارت ملی و شناسنامه عکسدار
داشتن معرف مورد قبول كه هویت او نزد بانك محرز باشد.
مراحل افتتاح حساب
رسیدگی به درخواست متقاضی و تحقیق در مورد شغل، محل كار و سكونت وی و حصول اطمینان از صحت آن‌ها
استعلام از بانک مرکزی درخصوص بلامانع بودن افتتاح حساب جاری
تكمیل متن و ظهر فرم‌های افتتاح حساب توسط متقاضی و امضای آن در حضور متصدی مربوطه همراه با اخذ اثر انگشت، درج کدملی و کدپستی متقاضی
درج مشخصات معرف (نام و نام خانوادگی، شماره حساب و نام شعبه‌ای كه معرف نزد آن حساب دارد) و اطمینان از صحت اطلاعات و نمونه امضای معرف طبق مقررات موجود
مدارك لازم برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری برای شركت‌ها (اشخاص حقوقی):
تقاضای شركت مبنی بر افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری كه به امضای صاحبان امضاء مجاز و مهر شركت رسیده باشد.
ارائه اصل و تصویرکارت ملی و شناسنامه عکس‌دار صاحبان شركت.
یك نسخه رونوشت مصدق اساسنامه شركت.
یك نسخه رونوشت مصدق شركت نامه شركت.
آگهی روزنامه رسمی كشور جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تاسیس شركت و تصویر آخرین صورتجلسه تغییرات، انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و معرفی اشخاصی كه حق امضای چك‌ها و اسناد تعهدآور شركت را دارند.
معرفی یك نفر معرف مورد قبول بانك.
توجه : در رابطه با اشخاص حقوقی اخذ استعلام برای اعضای هیئت مدیره که دارای حق امضاء می‌باشند و نیز اشخاصی که چک‌ها را به وکالت امضاء می‌نمایند الزامی است.

نحوه و چگونگی انسداد حساب جاری
حساب‌های جاری که بر اساس ضوابط و رعایت کامل مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی افتتاح گردیده است، صرفاً بر اساس یکی از موارد ذیل قابل انسداد خواهد بود:

دستور مراجع قضایی
دستور مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تقاضای کتبی مشتری