خدمات اعتباری

  • خدمات مدیریت حسابها و وجوه نقد
  • تأمین مالی طرح‌ها
  • اعطای انواع تسهیلات
  • صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی
  • اعتبار در حساب جاری
  • ارائه‌ی‌ تسهیلات خرد به پرسنل شرکت‌ها در قالب طرح‌های اعتباری بانک (طرح توانا، طرح برکت)