فرم درخواست انتقال وجه

 • *نام

 • *نام خانوادگی

 • *نوع ارز

 • * مقدار ارز

 • نام بانک مبدا

 • *فرستنده حواله

 • *شماره شناسنامه/ شماره ثبت

 • *کد ملی/ شناسه ملی

 • * محل تولد/ محل ثبت شرکت

 • * شماره مشتری

 • * شماره حساب

 • *کشور محل اقامت

 • *شهر محل اقامت

 • *شماره پاسپورت

 • * آدرس ایمیل معتبر

 • کد پستی

 • *نشانی

 • *شماره تماس

درضمن متعهد می‌گردد:

1- روش انجام و نرخ تسویه یا کارمزد حواله مجدد، قبل از واریز وجه حواله وارده باید مشخص شود.

2- وجه این حواله مغایر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی نبوده و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران رعایت گردد.

3- چنانچه براساس قوانین و مقررات بین‌المللی یا داخلی عدم پرداخت با تأخیر صورت می‌گیرد، مسئولیتی متوجه صرافی نمی‌باشد.

4- حساب کارگزار معرفی شده برای دریافت مبلغ حواله وارده، دارای یک هفته اعتبار است.

5- فروشنده وجه ارزی تأییدیه پرداخت جهت تسویه حساب یا انتقال مجدد حواله را به نام متقاضی ارائه می‌دهد.

6- اینجانب/ شرکت، متعهد می‌گردد، مدارک و مستندات مورد نیاز صرافی را ارئه دهد.

 •