گزارش تفضیلی اقدامات بانک آینده در خصوص تعاونی اعتبار افضل توس در حال تصفیه

گزارش تفضیلی اقدامات بانک آینده در خصوص تعاونی اعتبار افضل توس در حال تصفیه


بانک آینده در اجرای مصوبه مورخ 1396/05/17 شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغ بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امر مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی منحله مذکور را از مردادماه سال جاری آغاز نموده است.

اهم اقدامات بانک آینده عبارتند از:
1- علیرغم عدم نقدشوندگی دارایی‌های تعاونی مذکور، با حمایت بانک محترم مرکزی ج.ا.ا،  98/81 درصد از سپرده‌گذاران تعاونی یادشده تصفیه حساب شده‌اند.
2- در همین راستا پس از بازپرداخت سپرده‌های تا سقف ۳۰ میلیون ریال تعاونی اعتبار افضل‌توس (درحال تصفیه) در مرحله نخست، با مساعدت بانک محترم مرکزی ج.ا.ا،  تمام سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد ریال تصفیه حساب و به هر سپرده گذار بالاتر از یک میلیارد ریال نیز تا یک میلیارد ریال پرداخت شده است.
3- شایان‌ذکر است نرخ سود نامتعارف سپرده‌ها از زمان افتتاح حساب تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ به ۱۵ درصد تعدیل شد.
 
 اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی تعاونی مزبور به شرح زیر است.
مبلغ کل سپرده ها 24.471 میلیارد ریال بوده که  تعداد 361275 نفر از 365600 نفر سپرده گذار برابر با 98/81 درصد سپرده‌گذاران در این دوره تصفیه گردیده اند  و  به تعداد 4325 نفر از سپرده‌گذاران باقی مانده تا یک میلیارد ریال به صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.
درخصوص باقیمانده سپرده‌گذاران در صورت شناسایی دارائی‌های جدید، نسبت به ارزیابی آن‌ها و متناسب با آن پرداخت به سپرده‌گذاران باقیمانده انجام خواهد شد.
 
پرسش‌های متداول سپرده‌گذاران محترم تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیه):
1- درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که مدارک مربوط به سپرده خود، منجمله دفترچه حساب آن‌ها مفقود  شده است:
پاسخ: پس از کنترل منشاء واریز سپرده و اخذ سفته (معادل مبلغ قابل پرداخت به مشتری) نسبت به پرداخت وجه سپرده طبق قاعده جاری اقدام می‌گردد.

2- درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که صاحب حساب فوت  شده است؛
پاسخ: مطابق قوانین اقدام می‌گردد.

3- درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که بخشی از موجودی حساب ایشان توسط تعاونی منحله مسدود شده است؛
پاسخ: موضوع بررسی و براساس مستندات و اطلاعات اقدام لازم به‌عمل می‌آید.

4- درخصوص مطالبات سایر اشخاص از تعاونی منحله که در سرفصل بستانکاران ثبت  شده و بلاتکلیف می‌باشند؛
پاسخ: پس از بررسی اسناد مثبته و اطمینان از وجود بدهی، اقدامات لازم برای پرداخت بدهی‌ها طبق روال پرداخت سپرده‌ها صورت می‌‌پذیرد.

5- درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که از تعاونی منحله تسهیلات دریافت نموده‌ و بدهی ایشان سررسید نگردیده و متقاضی تصفیه بدهی و دریافت سپرده می‌باشند؛
پاسخ: پس از کسر سود سال‌های آتی تسهیلات از بدهی مشتری، نسبت به تعدیل و تصفیه حساب با مشتری طبق قاعده جاری اقدام  می‌گردد.

6- درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که مشخصات ثبتی آن‌ها با آنچه در سیستم ثبت شده دارای مغایرت می‌باشد؛
پاسخ: پس از بررسی‌های لازم و رفع مغایرت، اقدامات لازم را طبق روال پرداخت سپرده‌ها انجام می‌شود.

7- درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که از اتباع بیگانه می‌باشند؛
پاسخ: درصورت احراز هویت مشتری و حصول اطمینان از سپرده‌گذار بودن ایشان، عدم انجام اقدامات متقلبانه و عدم پولشویی،‌ بانک طبق قوانین و مقررات جاری مربوط به اتباع بیگانه اقدام  می‌کند.

8- درخصوص حساب‌های مربوط به نیروی انسانی تعاونی اعتبار منحله؛
پاسخ: پس از حصول اطمینان از متعارف بودن حقوق و صحیح بودن منشاء واریزی وجوه به حساب پرسنل، طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام  می‌گردد.

9- درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که دارای سپرده مدت‌دار به صورت پرداخت سود در سررسید می‌باشند؛
پاسخ: سود سپرده ایشان تا تاریخ 1396/05/11 تعدیل و محاسبه و طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام می‌گردد.

10- درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که سپرده آن‌ها وثیقه تسهیلات قرار گرفته است؛
پاسخ: با درخواست مشتری، بانک پس از کسر سود سال‌های آتی تسهیلات از بدهی مشتری، نسبت به تعدیل و تصفیه حساب با مشتری طبق قاعده جاری اقدام می‌کند.

11- درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که اقدام به خرد کرد حساب سپرده خود  کرده اند.
پاسخ: بانک پس از تجمیع حساب سپرده، طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام می‌کند.