شناسایی مشتریان ویژه بانک در شعب

بانک آینده به‌منظور ارزش‌آفرینی وگسترش خدمات قابل‌ارائه متناسب با نیازهای مشتریان بانکداری اختصاصی بانک، خدمت «نوبت‌دهی به مشتریان بانکداری اختصاصی در صف جداگانه» را در سطح کلیه شعب بانک راه‌اندازی نموده است. این خدمت به‌منظور امکان شناسایی مشتریان بانکداری اختصاصی در کلیه شعب بانک آینده و کاهش زمان انتظار این گروه از مشتریان در زمان مراجعه به شعب، راه‌اندازی شده است.
مشتریان می‌توانند با مراجعه به شعب و درخواست فعال‌سازی این خدمت، در زمان حضور در شعبه و کشیدن کارت بانکی خود در قسمت کارت‌خوان دستگاه نوبت‌دهی، نوبت جداگانه‌ای با عنوان «مشتری VIP» دریافت نمایند و در زمان فراخوان، نوبت ایشان در ردیف جداگانه‌ای در صفحه نمایشگر نوبت‌دهی شعب، نشان داده می‌شود.

مشتریان حائز شرایط دریافت این خدمات می‌بایست دارای شرایط زیر باشند:

  • حداقل ۳ ماه از تاریخ افتتاح حساب مشتری سپری شده باشد.
  • مجموع میانگین سه ماه حساب‌های کوتاه‌مدت، قرض‌الحسنه و آینده‌ساز بعلاوه موجودی سایر حساب‌های بلندمدت مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به بالا باشد.
  • مجموع منابع فعلی مشتری نزد بانک مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به بالا باشد.