طرح بیمه سپرده گذاران بانک آینده

بانک آینده، به‌منظور تکریم وارزش آفرینی هرچه بیشتر برای مشتریان ارزنده خود، صاحبان سپرده‌های بلند مدت راتحت پوشش طیفی از خدمات بیمه ای به صورت ‌رایگان قرارداده است. 
در این طرح، که‌با همکاری شرکت بیمه رازی اجرایی شده است، مشتریانی که از تاریخ 1396/07/22 به بعد اقدام به افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری آینده‌ساز و یا بلند مدت یکساله (با نرخ سودهای مصوب بانک مرکزی) نموده‌اند، متناسب با میزان مبلغ سپرده‌گذاری‌خود، تحت‌پوشش یکی از سطوح خدمات بیمه‌ای؛ طلایی، نقره‌ای یا برنزی قرار می‌گیرند.
 شرایط و ضوابط انواع پوشش‌های بیمه‌ای سپرده‌گذاران 
شرایط استفاده از هریک از سطوح بیمه سپرده‌گذاران و همچنین میزان تعهدات جبران خسارت، در دو جدول زیر آمده است.

جدول سطوح مختلف خدمات بیمه 
سطح خدمات بیمه‌­ای متعلقه حداقل­ مانده مبلغ سپرده طی دوره قرارداد پوشش‌­های بیمه­‌ای
طلایی
۵۰۰ میلیون ریال و بالاتر
آتش‌سوزی منازل مسکونی
حوادث انفرادی
درمان تکمیلی
نقره ای
از ۲۰۰ تا کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال
آتش‌سوزی منازل مسکونی
حوادث انفرادی
برنزی
از ۵۰ تا کمتر از ۲۰۰میلیون ریال
آتش‌سوزی منازل مسکونی
 

جدول تعهدات جبران خسارات 
عنوان نوع بیمه تعهدات جبران خسارت جمع
۱
آتش‌­سوزی
منازل مسکونی
ساختمان
۵۰۰ میلیون ریال
اثاثه
۲۰۰میلیون ریال
۷۰۰میلیون ریال
۲
حوادث
سرمایه فوت
۴۵۰میلیون ریال
سرمایه نقص عضو
۴۵۰میلیون ریال
۹۰۰میلیون ریال
۳
درمان تکمیلی
بخش اول
۵۰ میلیون ریال
بخش دوم
۱۰۰ میلیون ریال
۱۵۰میلیون ریال


منظور از کمترین مانده حساب در طی دوره قرارداد، کمترین مبلغ موجودی از زمان افتتاح حساب تا پایان مدت قرارداد یک‌ساله می‌باشد. 

 شرایط عمومی بیمه نامه‌ها 
اعتباربیمه‌ نامه از ساعت24:00 روز افتتاح سپرده، به‌مدت یک‌سال و مشروط به مفتوح بودن و رعایت حداقل موجودی در هریک از سطوح مذکور می‌باشد.
در صورت کاهش یا برداشت بخشی از سپرده، سطح خدمات بیمه‌ای، متناسب باکمترین مانده طی دوران قرارداد، تنظیم شده و در صورت واریز و افزایش مجدد، ارتقاء سطح خدمات بیمه‌ای یا بازگشت به‌سطح قبلی امکان‌پذیر نمی‌باشد. 
لذادرهنگام برداشت ازحساب لازم است این موضوع مدنظر قرار گیرد.
در بیمه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی، محل مورد بیمه، محل سکونتی می‌باشدکه درهنگام افتتاح حساب از سوی مشتری اعلام شده است وبه صورت قرارداد ملکی، استیجاری یا رهنی در اختیار وی باشد، لذا درصورت تغییر نشانی محل سکونت، لازم است؛ نشانی جدید به صورت کتبی، به شعبه افتتاح‌کننده حساب اعلام گردد.
درصورتی که مشتری دارای چندین فقره سپرده‌آینده‌ساز به‌نام خود باشد، جمع کمترین مانده سپرده‌ها در هر دوره، ملاک تعیین سطح خدمات بیمه‌ای می‌باشد.
درحساب‌های مشترک، ملاک تعیین سطح بیمه‌ای برای هرنفر، میزان قدرالسهم اعلام شده برای هر یک از افراد در زمان افتتاح حساب خواهد بود.
این‌خدمت، فقط برای‌ مشتریان حقیقی قابل ارائه بوده و مشتریان حقوقی، مشمول‌ خدمات این طرح نمی‌باشند.
علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک مراجعه نموده یا با سامانه مشتریان بانک آینده به شماره 27663000-021 تماس حاصل نمایند.