طرح تسهیلاتی "کاریز"

طرح تسهیلاتی

ارائه تسهیلات ارزان و سریع، در قالب محصول "کاریز" به مشتریان گرامی

 

بانک آینده اقدام به ارائه تسهیلات ارزان و سریع در قالب محصول "کاریز" به مشتریان خود نموده است. مشتریانی که اقدام به افتتاح یکی از سپرده‌های بلند مدت نموده اند، می‌توانند تا سقف 40 درصد از مبلغ سپرده خود را، تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند.

مشتریان واجد شرایط: 

مشتریانی که پیش از تاریخ 1397/02/08 اقدام به افتتاح حساب سپرده آینده‌ساز نموده‌اند، می‌توانند؛ مطابق با شرایط و ضوابط اعلام شده به شعب ( تاریخ افتتاح حساب و نرخ سود متعلقه) مشمول استفاده از یکی از شرایط تسهیلات طرح مزبور گردند.

 

نرخ سود و میزان تسهیلات:

نرخ سود تسهیلات از 4.5  الی 10 درصد، مطابق جدول زیر و متناسب با مبلغ تسهیلات درخواستی تعیین می‌گردد.

ردیف حداکثر مبلغ تسهیلات نرخ سود تسهیلات
۱
تا سقف ۲۰ درصد مبلغ اصل سپرده
۴.۵ درصد
۲
تا سقف ۳۰ درصد مبلغ اصل سپرده
۷ درصد
۳
تا سقف ۴۰ درصد مبلغ اصل سپرده
۱۰ درصد

شرایط بازپرداخت:

مشتریان می‌توانند به یکی از روش‌های زیر اقدام به بازپرداخت تسهیلات خود نمایند:

1) بازپرداخت  تدریجی در 24 قسط ماهیانه

2) باز پرداخت یکجا سررسید حداکثر 6ماهه

ضمانت:

با توجه به مسدود شدن سپرده مشتریان واجد شرایط، به وثیقه دیگری نیاز نمی‌باشد.