تسهیلات کارگشا

تسهیلات کارگشا

برای خرید کالا و لوازم خانگی ایرانی

بانک آینده در راستای رضایت‌مندی مشتریان و حمایت از کالای ایرانی، اقدام به ارائه تسهیلات سریع در قالب محصول "کارگشا" به مشتریان خود نموده است. مشتریان حقیقی می‌توانند برای خرید کالای ایرانی تا سقف 200 میلیون ریال از تسهیلات کارگشا بهره‌مند شوند.

شرایط بهره‌مندی از تسهیلات:

این تسهیلات نیاز به سپرده‌گذاری و یا گردش حساب قبلی نداشته و مشتریان برای خریدکالای مصرفی با دوام که عمر مفید آن بیش از یکسال و تولید داخل باشد، می‌توانند از امتیاز اخذ تسهیلات فوق، بهره‌مند گردند.

میزان، نرخ سود و شرایط بازپرداخت تسهیلات:

سقف مبلغ تسهیلات اعطایی حداکثر 80 درصد ارزش کالای خریداری شده است. (حداقل مبلغ کالای مورد نظر برای دریافت تسهیلات 100 میلیون ریالی، 125 میلیون ریال و برای تسهیلات 200 میلیون ریالی 250 میلیون ریال است)

 نرخ سود تسهیلات  18 درصد و مدت بازپرداخت این تسهیلات تا سقف 36 ماه است. اطلاعات فوق در جدول زیر قابل مشاهده می‌باشد.

ضمانت:

این تسهیلات می‌تواند از طریق اشخاص و یا اموال غیر منقول ضمانت گردد. 

شرایط پرداخت تسهیلات:

پرداخت تسهیلات به صورت صدور چک بانکی به مبلغ جمع آورده نقدی متقاضی به همراه اصل مبلغ تسهیلات در وجه فروشگاه می‌باشد.