سپرده قرض الحسنه پس‌انداز

سپرده قرض الحسنه پس‌انداز

حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به حسابی اطلاق میشود که صاحب آنبه قصد تعاون عمومی و کمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی و برخورداری از انواع خدمات بانکی نزد بانک افتتاح می‌نماید. به موجودی این حساب‌ها هیچ‌گونه سودی تعلق نمی‌گیرد، لیکن صاحبان حساب‌ها می‌توانند از هزاران جایزه ارزنده قرعه‌کشی این حساب‌ها بهره‌مند شوند.

مدارک مورد نیاز:

  • ارائه اصل کارت شناسایی ملی، شناسنامه
  • تکمیل مشخصات و ثبت امضا در حضور مسئول ذیربط
بیشتر بخوانید...

شرایط و مقررات عمومی:

شخص حقیقی و یا حقوقی با رعایت مقررات قانونی می‌تواند در هریک از واحدهای بانک آینده به نام خود و یا اشخاص دیگر مبادرت به افتتاح سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز نماید. (در حال حاضر حداقل موجودی برای افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز 100،000 ریال می‌باشد)

اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی، کارت سبز و کارت آبی معتبر می‌توانند در قالب این سپرده افتتاح حساب نمایند. حق استفاده از موجودی حساب، حسب مورد با صاحب حساب یا نماینده قانونی او (ولی، وصی، قیم و یا وکیل) خواهد بود. افراد بالای 15سال تمام می‌توانند (بدون ارائه حکم رشد) منحصراً به نام خود حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.

افراد بالای 12 سال تمام میتوانند (بدون ارائه حکم رشد) منحصراً به نام خود حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز افتتاح نمایند، لیکن حق استفاده از موجودی این حساب با دارنده حساب پس از رسیدن به سن 15 سال تمام خواهد بود. مگر در موارد اضطراری، که با نظر ولی قهری و حضور طفل، مانده حساب قابل دریافت است. مادر قانوناً می‌تواند به نام فرزند صغیر خود حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نماید. حق استفاده از موجودی این حساب تا رسیدن طفل به سن 18 سال تمام منحصراً با مادر است.

برای صغار، علاوه بر ولی ، وصی و قیم، هر شخص دیگری می‌تواند حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح، و وجوهی را به حساب مفتوحه واریز نماید. لیکن تا رسیدن صغیر به سن رشد و اثبات آن توسط دادگاه و یا تا رسیدن به سن 18 سال تمام،‌ حق استفاده از موجودی حساب با قائم مقام قانونی وی و با ارائه مدرک مربوطه خواهد بود. مگر در مورد حساب‌های مخصوص که پس از حصول شرایط تعیین شده، برداشت امکان‌پذیر می‌باشد.

اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها به موجب مدارک قانونی و شرط پیش‌بینی در اساسنامه که مستلزم ارائه شرکت‌نامه، اساسنامه و آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضای مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد، می‌توانند حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نمایند.

چنانچه افتتاح کننده حساب کم سواد باشد، مهر و اثر انگشت او جانشین امضاء خواهد بود. ارائه دو قطعه آخرین عکس و نمونه مهر اسم این قبیل اشخاص جهت الصاق به دفترچه و کارت الزامی است. چنان‌چه شخصی برای دیگری حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نموده، و هنگام افتتاح حساب، برداشت از موجودی آن را برای مدت معینی و یا استفاده از آن را مقید به شروطی نماید (به این گونه حسابها، حساب مخصوص اطلاق میشود)، موجودی آن‌ها قبل از پایان موعد مقرر یا حصول شرایط مربوطه قابل استفاده و برداشت نخواهد بود.

در صورتی‌که صاحب حساب بیش از یک شخص باشد (حساب مشترک)، موجودی حساب به نسبت سهمی که در زمان افتتاح حساب از سوی صاحبان سهام تعیین می‌شود، متعلق به صاحب حساب می‌باشد، و آنان می‌توانند با تعیین نحوه برداشت در نمونه‌های مخصوص همین امر، حق استفاده از موجودی حساب را به یکدیگر تفویض نماید.

در صورت فوت صاحب حساب، وارث متوفی می‌تواند پس از تسلیم برگ انحصار وراثت و ارائه گواهینامه واریز مالیات بر ارث منوط به اینکه در گواهینامه مزبور شماره و مانده حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز متوفی ذکر گردیده باشد، موجودی را به قدرالسهم دریافت دارند.

شرایط شرکت در قرعه‌کشی و اعطای جوایز
حداقل مبلغ 1،000،000ریال به مدت سه ماه متوالی (90 روز) میبایست در طول دوره مربوط به قرعه‌کشی در حساب مشتری حفظ شود.
تکمیل موجودی در آخرین مهلت افتتاح حساب به مبلغ 1،000،000ریال برای مشتریانی که شرط بالا را دارا نمی‌باشند الزامی است.
بدیهی است مبلغ مزبور به مدت سه ماه متوالی (90 روز) می‌بایست در حساب مشتری حفظ شده و همچنین حساب در روز قرعه کشی مفتوح باشد.