صدور گواهی تمکن مالی در شعب منتخب تهران

لیست شعب صادرکننده گواهی تمکن مالی لاتین

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی تمکن مالی:
1. ارائه کارت ملی متقاضی
2. ارائه اصل/کپی پاسپورت متقاضی
3. اصل وکالت‌نامه نماینده قانونی درصورت وکالت به غیر
4. ارائه فرم تکمیل شده درخواست صدور گواهی تمکن مالی

صدور گواهی تمکن مالی لاتین مربوط به انواع صندوق های سرمایه گذاری و سهام، پس از ثبت تقاضا در یکی از شعب یاد شده، صرفاً در امور بین الملل واقع در میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، خیابان شهید احمدیان(پانزدهم)، ساختمان شماره 2 بانک آینده، طبقه اول انجام می پذیرد.

 

- صدور تمکن مالی فارسی در کلیه شعب بانک آینده امکان پذیر می باشد.

 

- برای تسریع انجام امور مربوط به صدور گواهی تمکن مالی، تماس با شعبه مربوطه پیش از مراجعه پیشنهاد می گردد.