صندوق تجربه ایرانیان

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، یكی از انواع واسطه های مالی و از جمله نهادهایی هستند كه با فروش پیوستة واحد سرمایه‌گذاری (یونیت) خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آن‌ها را در تركیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای كوتاه‌مدت بازار پول و داراییهای دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرف‌های سرمایه‌گذاری می كنند.

کارشناسان بازار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بهترین گزینه برای افرادی میدانند که مشتاق به حضور در بازار سرمایه و کسب بازدهی بوده، ولی سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنان پر‌ریسک بوده؛ یا وقت کافی برای مدیریت دارایی خود را ندارند. لذا از آنجایی که این صندوقها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌عنوان بالاترین نهاد ناظر بازار سرمایه‌ی کشور هستند، افراد میتوانند با اطمینان در آن سرمایه‌گذاری نموده و از مزایایی هم‌چون مدیریت حرف‌های داراییها، کاهش ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم، تضمین نقدشوندگی و شفافیت اطلاعات بهرهمند گردند.

علاقهمندان به سرمایه‌گذاری در صندوق تجربه ایرانیان میتوانند با همراه‌داشتن مدارک شناسایی و مراجعه به یکی از شعب بانک آینده نسبت به سرمایه‌گذاری در این صندوق اقدام نمایند.